Tur Satış Sözleşmesi


SEYAHAT ACENTASI TUR SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmede yer alan tarafların tanımı;
Acenta : Basket Travel Seyahat Acentesi
Katılımcı: Organize ettiğimiz turlara ve aktivitelere katılan yada kayıt yaptıran kişi ve gruplar
1 ) ÖN REZERVASYON
Telefonla ya da e maille ( teyidini almak kaydıyla ) turlarımıza ön rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Ön Rezervasyonlar ve yer ayırtmalar tarafımızdan katılımcı adayına bildirilen tarihe kadar geçerlidir ve bu süre son başvuru tarihini geçemez.
Ön rezervasyonlar, kesin rezervasyon haklarını içermez ancak acentemiz turun verilen süreden önce dolması durumunda ön rezervasyon yapan kişinin bilgilendirilme ve tercih kullanma önceliğini garanti eder.
Turun opsiyon süresinden önce dolması ve beklemede başka başvurular oluşması halinde opsiyon tarihini beklemeden ön rezervasyon sahibinden tura katılım durumunu kesinleştirmesi istenebilir.
Ön başvuruda, başvurunun ve öncelik haklarının tarafımızdan saklanacağı belirtilen sürenin bitiminde tura kesin kayıt yapılmaması durumunda, ayırtılan yer koşulsuz olarak iptal edilir. Bu durumda yazılı ve sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur.
2 ) REZERVASYON KESİNLEŞTİRME
Rezervasyon kesinleştirmeleri ancak ödeme ve imzalı rezervasyon formunun acentemize ulaşmasını takiben yapılabilmektedir.
Her bir tur için belirtilen tur depozitinin ödenmesi ve bu sözleşmenin okunup kabul edildiğine dair ibare içeren rezervasyon formunun imzalanması ile acente tarafından istenilen belgelerin eksiksiz hazırlanıp, ıslak imzalı olan bu belgelerin asıllarının elimize ulaştırılmasını takiben rezervasyonlar kesinleştirilmiş sayılır.
Ödemelerin ya da imzalı belgelerin asıllarının firmamıza ulaştırılması sırasında oluşabilecek gecikme ve hatalardan katılımcı sorumlu olup, ön rezervasyon ve / veya son başvuru tarihinin geçirilmesi durumunda doğacak olumsuz sonuçlardan acentamız sorumlu tutulamaz
18 yaşından küçükler, velileri aracılığıyla rezervasyon yaptırabilirler.
Grup adına rezervasyon yaptıranların, tur programını ile ilgili detayları ve bu sözleşmede yer alan koşulları grubun tüm üyelerine bildirdiği kabul edilir ve her bir grup üyesinin neden olduğu olası yükümlülüklerde eşit oranda ortak sorumlu olmayı kabul etmiş sayılırlar.
Grup rezervasyonlarında da her bir katılımcının rezervasyon formu ve tarafımızdan talep edilen belgeleri ayır ayrı doldurarak ve/veya tamamlayarak acentemize iletmeleri gerekmektedir.
– REZERVASYON ve KESİNLEŞTİRME
Yurtiçi gezilerimizde kişi başı paket tur bedelinin ( en düşük tur tarifesi üzerinden ) % 25’i kayıt tarihinde depozit olarak alınır.
Kalan miktar son başvuru tarihide, seçeneklerimiz arasında yer almak kaydıyla, katılımcının tercih ettiği ödeme yöntemi ile ödenir.
Ödeme de taksitli seçenekler tercih edilmişse son başvuru tarihinden itibaren taksitler başlar.
3 ) SON BAŞVURU TARİHİ
Her bir tur için web sitemizde ve yazılı dokümanlarda söz konusu tur için bildirilen son başvuru tarihi rezervasyon uygulamalarında esas alınır.
Tarafımızdan yapılacak son başvuru tarihi değişikliklerini, ön rezervasyon ya da kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara yazılı olarak bildiririz.
Basket Travel, eğer bir tur için katılımcı sayısına göre değişen fiyatlar vermişse, son başvuru tarihini takip eden ilk iş günü içinde katılım durumunu ve kesinleşen tur ücretini rezervasyon yaptıran katılımcılara bildirmekle yükümlüdür.
Katılım miktarına göre geçerli olan fiyatı, kabul edip etmemek konusunda karar vermek için, kesin rezervasyon sahiplerine bir ( 1) iş günü süre tanınır.
Basket Travel, son başvuru tarihini takip eden üçüncü (3.) iş günü sonuna kadar turu iptal etme hakkını saklı tutar. İptal durumunda katılımcıların uçuş ve diğer ulaşım giderleri dışındaki tüm ödemeleri geri ödenir. Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili ulaşım şirketinin kuralları uygulanır.
Bazı durumlarda, uçuş giderleri değişebilmektedir. Uçuş giderlerindeki değişiklikler, acentamızın sorumluluğunda değildir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için bilet rezervasyonların son başvuru tarihine bırakılmaması, mümkün olduğunca erken yapılması bütün programlarımızda önerilmiştir.
Günübirlik turlarımızda, kesinleştirme işlemleri, turun kalkacağı günden en geç 2 işgünü önce yapılmalıdır. Bu tarihten sonra geri ödeme ya da iptal işlemi yapılamaz.
4 ) KATILIMCILARIN TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ ve TUR DEVİR KURALLARI
Kural olarak, katılımcılar, rezervasyonunu kesinleştirdikleri turları gezinin başlamasından önce istediği kişiye devredebilir. Bu konuda acenta her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
Ancak devir isteğinin, ulaşım için uçak ya da başka bir toplu taşıma aracı için bileti alındığı haller ve süresi sınırlı olan vize işlemleri ile önceden isme alınmış izin ya da giriş kotaları kullanılan turlar gibi geri dönüşün ya da isim değişikliğinin mümkün olmadığı uygulamalarda devir işleminin mümkün olmayabileceği bilinmelidir. Bu durumda eğer rezervasyon sahibinin kendi katılımı da mümkün olamıyorsa bu sözleşmenin tur iptali ve geri ödeme ile ilgili maddeleri uygulanır.
Turun devredilmesi durumunda devir sebebiyle eğer bir ek masraf doğarsa, bu giderin karşılanmasından devralan ile beraber devreden kişi de ortak sorumludur.
5 ) TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL
Tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken acentamıza bildirilen yurt içi turların iptallerinde
Son başvuru tarihinden sonra ve turun başlama tarihinden 15 gün öncesine yapılan iptallerde, yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 75’i geri ödenir
Turun başlama tarihine 14 – 7 Gün kala yapılan iptallerde yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir
Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda yurtiçi turlarda geri ödeme yapılmaz
Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili havayolu ve ulaştırma şirketinin kuralları uygulanır.
6 ) BASKET TRAVEL TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ YA DA PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ
A – TURUN BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE İPTAL DEĞİŞİKLİK ve ÖZEL DURUMLAR
Programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı taktirde turu iptal etme, geziyi tur lideri olmaksızın organize etme veya doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da fiyat farkı teklif etme hakkımız saklıdır.
BASKET TRAVEL, tur programında bildirilen, güzergah, ulaşım araçları ve konaklama merkezlerinde yolcuya haber vermek şartıyla tur başlama tarihinden önce değişiklik yapabilir.
BASKET TRAVEL, tur başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan/beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır.
Programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi acentanın sorumluluğu altındadır. Bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, e posta ve faks mesajları ( teyidine bakılmaksızın ) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir.
Turun fiyatında, tur başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı tura katılımdan vazgeçebilir. Bu durumun artışın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 2 iki iş günü içinde acentamıza yazılı olarak bildirilmesi durumunda turu iptal etme ve ödediği tur ücretini, ( uçuş ve tarifeli her türlü sefere ait ulaşım giderleri kısmını hariç ) geri alma hakkına sahiptir. Ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir.
BASKET TRAVEL, elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. Bu seçeneklerin yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka tur İçin saklanır.
Maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yağılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, tur ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. Nakit elden ödemelerde kesinti yapılamaz. Havalelerde sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir
Kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin Explorer tarafından son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
B – TURUN BAŞLADIKTAN SONRA MEYDANA GELEBİLECEK İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLER
BASKET TRAVEL sorumluluğundaki organizasyon hatalarından kaynaklanan maliyet artışlarını katılımcılarından talep edemez. Ancak bir başka firmadan alınan transfer, konaklama, uçuş gibi 3. şahıslardan temin edilen yan hizmetlerdeki sorumluluklar istisnadır.
Tur sırasında meydana gelebilecek bütün olumsuz siyasi hareketler, terörizm, doğal afetler, teknik sorunlar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptaller ve gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Bu gibi beklenmedik durumlarda, acentamız programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma ve turu her aşamada iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi nedenlerle oluşabilecek ek maliyetler katılımcılara aittir.
7 )TURU KAÇIRMA, TERK ve MEMNUNİYETSİZLİK
Katılımcının turun başlangıç yerini ve saatini öğrenmek ve belirtilen buluşma noktasında belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmamakla yükümlüdür. Turu kaçırması durumunda sorumluluk katılımcınındır, oluşabilecek ek giderlerden katılımcının kendisi sorumludur.
Katılımcının turun başlangıç yerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaması ve turu kaçırması durumunda BASKET TRAVEL katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden itibaren iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum katılımcıya herhangi bir geri ödeme hakkı doğurmaz.
Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini turun rehberine ve eğer varsa konakladığı tesise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmeli ve yazılı belgenin bir kopyasına rehberin bilgisi olduğunu belirtir açıklama ve/veya imza almalıdır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.
Katılımcılar, tur programından, şikâyetçi oldukları halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikâyet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ilgili hak talep etme haklarından feragat etmiş sayılırlar.
Memnuniyetsizlik kaynağı, tur sırasında bütün iyi niyetlere rağmen tarafımızdan giderilemiyorsa, tur lideri ya da rehberi tarafından tur fiyatına dahil olmayan ve gezi esnasında sorun yaşayan katılımcıya verilen ek hizmetlerin ücretsiz ikramı ile de telafi yoluna gidebilir. Katılımcı, bu tür koşullu ikramların kabulü ile iade ve tazminat haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul etmiş sayılır.
8 ) GERİ ÖDEME ve İPTAL PRENSİPLERİ
İptaller acentamıza yazılı olarak bildirilmeli ve beyanın elimize geçtiğine dair teyid alınmalıdır. Aksi taktirde katılımcı bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanamaz.
Bu sözleşmede belirtilen geri ödeme oranları dışında kalan miktarlar, vazgeçme tazminatı olarak rezervasyon sahipleri tarafından acentemize ödenir.
Her türlü tur iptal durumunda, tur bedelinin uçuş ve diğer tarifeli seferlerle sağlanan ulaşım hizmetlerinin giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili firmanın kuralları uygulanır.
Geri ödemede eğer mümkünse, tercihen katılımcının ödeme için seçtiği yöntemin aynısı kullanılır ( Elden nakit ödeme, banka havalesi iade ya da kredi kartına geri ödeme ). Bu mümkün olamıyorsa oluşacak giderler katılımcı tarafından karşılanır.
9 ) BASKET TRAVEL’İN DÜZENLEDİĞİ TURLARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ
BASKET TRAVEL, internet sitesinde ve basılı ilanlarda yer alan program ve açıklamalarda vaat ettiği hizmetlerin tümünü programlarında belirtildiği şeklide eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür
BASKET TRAVEL, katılımcılarına yolculuk süreleri ile ilgili net bilgiler vermekle ve kendi kontrolünde olan bu tür servisleri zamanında sağlamakla yükümlüdür.
Turlarımızın zorluk dereceleri ve kimlerin katılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek, gereği halinde hazırlık programları sağlamak, her aşamada turları hakkında danışmanlık hizmeti sunmak acentenin görevidir. Sağlanan hazırlık programları
Gidilecek ülke ve tur hakkında bilgilendirme yapmak, vize işlemleri hakkında bilgi vermek acentenin görevidir.
Turlarımızda zaman zaman televizyon ekipleri ve gazetecilerde misafir edilmektedir. Her ne kadar bu aktivitelerin konuklarımızı rahatsız etmeyecek şekilde planlanması ve bu durum hakkında katılımcılara turdan önce bilgi verilmesi Trekking Turizm’ın görevidir.
Macera ve doğa gezileri, diğer birçok durumda da olduğu gibi tüm risklerin sıfıra indirildiği organizasyonlar değildir. Hatta bu tür aktivitelerde bazı durumlarda risk oranı oldukça yüksek olabilir. acentenin görevi, bu riskleri kabul edilebilir düzeylere çekmeye çalışmak ve katılımcılarının güvenliğini sağlamak için olanaklar dahilinde mümkün olan önlemleri almaktır.
10 ) KATILIMCILARIN TURLARIMIZLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ
BASKET TRAVEL, ülkemizin birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı konaklama koşulları sunan bir acentadır. Bu nedenle katılımcıların programları iyi incelemeleri ve sunulan koşulların kendilerine uygun olup olmadığını araştırmaları, önerilen ya da gereksinim duyulacak önlemleri almak kendi sorumluluklarındadır.
Kayıt yaptırılan gezi ile ilgili tüm detay bilgileri ( buluşma yeri ve saati, havayolu hareket saati vs.) kayıt anında genel hatlarıyla öğrenmek ve kaydetmek katılımcının sorumluluğundadır. Buluşma yerini bulamama ve/veya ulaşım aracını kaçırma halinden ve doğabilecek zarardan katılımcı sorumludur.
Hukuki sorumluluklardan, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurt dışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama ya da buluşma yerine geç varma, ulaşamama ya da girememe gibi durumlar katılımcının sorumluluğundadır. Bu nedenlerle BASKET TRAVEL ’dan bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunulamaz.
Katılımcılar, kayıt yaptıracakları turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. Bu amaçla acenteden her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir ve web sitemizdeki bilgilerden yararlanabilirler.
Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcılarımız, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentemize kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdürler. Rahatsızlığın türüne göre katılımcıyı tura kabul edip etmemek hakkımız saklıdır.
Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcılar ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldıklarından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan organizasyonlar ya da tur yetkilileri sorumlu değildir.
Organizasyonlarımız sırasında meydana gelebilecek olumsuz durumlarda insani değerler, tur programından ve kişisel isteklerden önde tutulacaktır. Bir katılımcılarımızın herhangi bir nedenle zor durumda kalması durumunda önceliğin bu kişi ya da kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda olacağını bütün katılımcılar tura katılmayı kabul ettikleri andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Zor durumda olan bir grup üyesinin sorunları nedeniyle, grup liderinin ya da rehberinin vereceği kararlara diğer katılımcıların uyulmaması halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı acente sorumlu tutulamaz ve bu şekilde davranan katılımcılar her türlü tazminat ve geri ödeme haklarından bu sözleşmeyi kabul ederek feragat etmiş olacaklarını beyan ederler.
Tur sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan acente sorumlu tutulamaz, ihmali kanıtlanmadığı sürece hiç bir maddi ve manevi tazminat talep edilemez. Oluşan zararlar ancak eğer varsa tur sigortası kapsamında ödenir.
Katılımcılar rehberin belirleyeceği kurallara ve zaman zaman gruba bildireceği uygulamalara itirazsız tabi olacaklarını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılırlar.
Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere uymayıp bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve acenteye karşı sorumludurlar.
Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.
11) SPONSORLUK ve GEZİLERİMİZ HAKKINDA TV, BASIN, YAYIN UYGULAMALARI
Turlarımızda çekilen fotoğraf, film ve benzeri görsel materyaller yalnızca katılımcılarımızın kişisel aktivitelerinde kullanılabilir. Ticari amaçlı her türlü aktiviteyi amaçlayan çekimler için, serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan önce acenteye bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her hangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma ve uçuş giderleri de dahil olmak üzere tur ücretinin 10 katından az olmamak kaydıyla tazminat talep etme hakkımız saklıdır.
Bir sponsor desteği ile, tur ücretinin bir kısmı ya da tamamı başka bir şahıs, ticari işletme ya da bir kurum tarafından karşılanarak serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan acenteye bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her hangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma hakkımız saklıdır.
· Turun tamamının finanse edilmesi ya da katılımcının özel bir anlaşma ile tura katılması durumu istisna kabul edilir. Bu durumda, tur sözleşmemizin bu bölümünde yer alan sponsorluk ile ilgili koşullar aranmayıp, sponsor, katılımcı ve işletmemiz arasında yapılacak üç taraflı özel sözleşmenin kuralları geçerli sayılacaktır.
· Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan, toplantılar, her türlü basılı ve yazılı yayın organlarında herhangi bir yayın umuma açık meceralarda sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla açıklamalar, yayınlar ve gösteriler yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
· Bir sponsor desteği ile fakat serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan turumuz, katıldıkları turumuzda çektikleri, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi materyali televizyonlar ve umuma açık mecralarda ya da toplantılarda, sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yayınlamayacaklarını ve sergilemeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.
· Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, bütün tur güzergahı boyunca ve dağların zirvelerinde, sponsorun flamasının, bayrağının ya da benzeri görsel materyallerin yanında acente logosu ya da bayrağı olmadan, fotoğrafını ve filmini çekemezler. Bu tanımın dışında davranan kişiler, ödedikleri tur ücretinin 10 katından az olmamak üzere tazminat hakkımızın doğacağını, bu fotoğraf ve filmlerin umuma açık mecralarda yayınlanması durumunda tazminat tutarının ulaşım giderleri de dahil olmak üzere tur ücretlerinin 25 katından az olamayacağını, tura katılan diğer kişilerin, tur ücretlerini geri istemeleri ya da tazminat talebinde bulunmaları durumunda bu giderlerin koşulsuz olarak ilaveten kendileri tarafından karşılanacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
· İş bu sözleşmenin sponsorluk ile ilgili bu bölümünde yer alan kurallara kısmen ya da tamamen uymayanlar, kendilerinden her bir katılımcılarımızın tur bedellerinin, uçuş ücretlerinin ve bu seyahate dair yapacakları ilgili harcamaların tamamının toplamı kadar geri ödeme talep etme ve ilaveten, işletmemizin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı grubun toplam tur ücreti ve ulaşım giderlerinin toplamının en az 10 katı kadar tazminat hakkımızın doğacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
12 ) GENEL UYGULAMALAR
A – GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Her bir tur programında, ilan edilen tur fiyatına dahil olan hizmetler belirtilmiştir. Bunların dışında kalan programlı ya da beklenmeyen giderleri katılımcılar üstlenirler. Genel fiyat dışı önceden bilinen giderler de tur ilanlarının fiyata dahil olmayanlar bölümünde belirtilmiş olup, katılımcılar bu konuda acenteden her türlü bilgiyi talep etme hakkına sahiptirler.
Tur ücretine dahil olmayan konaklama yemek gibi gereksinimler için rehberlerimiz sadece öneride bulunabilir, katılımcılarımızın, önerilen yerlerden hizmet alma zorunluluğu yoktur, programını aksatmamak koşuluyla seçecekleri yerden diledikleri hizmeti alabilirler. Eğer seçenekleri beğenmezler ya da yeterli bulmazlarsa verilen hizmetten yararlanmama konusunda da özgürdürler. Katılımcılarımızın hizmet aldıkları yerlere ödeme yapma ve bahşiş toplama gibi turdan bağımsız parasal işlemleri bizzat kendilerinin yürütmesini önermekteyiz.
Program dışı gezi ve eğlence istekleri, ancak rehberin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirilebilir. Bu tür ekstra servislerin harcamaları ve rehberin olası ekstra tur giderleri katılımcılara aittir.

B – İNDİRİM KAMPANYA VE EKSTRALAR
İndirim ve kampanyalar belirtilen süreler içerisinde sadece ilgili turlar için geçerlidir.
BASKET TRAVEL, küçük katılımcılarını özendirmek için bazı turlarında çocuk indirimleri uygulamaktadır. Ancak listemizde birçok farklı tur söz konusu olduğu için bu uygulamalar farklılıklar göstermektedir. Bu durumda program dokümanlarında bildirilen oranlar ve uygulamalar geçerlidir.
Çocukların uçak ve diğer ulaşım araçlarındaki indirimlerden faydalanabilmesi için yaşını bir kimlik belgesi ile belgelemesi gerekmektedir. Aksi hallerde muhatap ulaşım firmasının itirazından doğacak giderler katılımcıya aittir.

C – SİGORTA
Turlarımızda, meydana gelebilecek hastalık, kaza, yaralanma, ölüm ve kayıplarda, tüm turlarımızda yapılan paket tur sigortası kapsamında sigortalanır ve oluşacak kayıplar ve zararlar bu sigortanın limitleri dahilinde tazmin yoluna gidilir.
Tarafımızdan yapılan paket tur sigortaları, aksi belirtilmediği taktirde sadece genel yolculuk risklerini kapsamakta olup teminatları poliçede belirtilen rakamlarla sınırlıdır.
Rafting, bunge jumping, yamaç paraşütü, sea kayak, tekne turu, jeep turu ile tehlikeli sporlar kapsamına giren aktiviteler genel seyahat sigortalarının kapsamına girmez. Bu turların diğer firmalardan ya da 3. şahıslardan alınması durumunda bu muhatabın sunacağı istemli ya da zorunlu sigortalar geçerlidir. İsteğe bağlı aktivite sigortalarını yaptırmak veya yaptırmamak kişinin kendi sorumluluğunda olup, paket tur sigortasının kapsamadığı durumlarda meydana gelebilecek zarar, hasara ve kayıplarda acentemizden bir tazminat talep hakkı doğmayacağını, turlarımıza katılan katılımcılarımız peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Dalış turlarımızda yapılan sigorta haricinde turlarımızda rutin olarak sigorta yapılmamaktadır. Katılımcılarımız, gezi tarihlerinin yanı sıra gidilecek ülkeleri ve bölgeleri kapsayan, seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalarını öneriyoruz.
Kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında taşıyıcı firmaların yolcu sigortaları ve kişilerin sahip olduğu diğer sigortalar ayrıca geçerli olup, tur sırasında yapılan diğer sigortaları etkilemez. Ancak sigorta kapsamına giren her bir harcamalar, genelde yalnız bir sigorta şirketi tarafından ve yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere sigorta şirketlerinin kuralları dahilinde tazmin edilebilir.
Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketlerinin kuralları geçerlidir.
D – ULAŞIM
Seyahat süresince kullanılacak seyahat araçları ile ilgili tüm bilgilerin acentamız tarafından müşteriye verildiği kabul edilir. Gezi programında belirtilen uçak, tren, vapur, otobüs, denizyolu v.b. ulaşım araçlarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların ilan ettikleri programlara ve tarifelere göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, hareket saati ve buna bağlı olarak zorunlu yapılan program değişiklikleri ile bu nedenle oluşabilecek her türlü aksaklıklardan doğacak maliyetlerden acente sorumlu tutulamaz.
Havayolu kullanılan gezilerde, bildirilen tur fiyatına eğer bilet ücreti dahil ise, bu ücret ekonomik sınıf en düşün bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Bu gidere ek olarak, rezervasyon ya da biletin kesilme tarihine oluşabilecek artışlar katılımcıya yansıtılır. Yolcu bu tür farkları peşin öder. Ödemenin gecikmesi durumunda kaporalara el koyma ve rezervasyonu iptal etme hakkımız saklıdır.
Hava ve karayolu tarifeli seferleri ile ulaşımı sağlanan turlarda, bu seferlerde oluşabilecek değişiklik iptal gibi nedenlerle turun aksaması kısmen ya da tamamen yapılamaması nedeniyle doğacak sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz.
Deniz, kara ve hava yolu ulaşımı ile ilgili her türlü durumda hizmetin alındığı şirketlerin iptal ve değişiklik kuralları geçerlidir. Tarifelerde oluşacak değişiklik ve iptaller acente ile ilgili bir geri ödeme ve/veya tazminat hakkı doğmasına neden olamaz.
E – ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ve BAŞKASI ADINA REZERVASYONDA BAĞLAYICILIK
Sözleşmede imzası bulunmayan, kendisi adına başkası aracılığıyla rezervasyon yaptırmış olan ve bu şekilde sözleşmeye konu geziye katılan/rezervasyon yaptıran katılımcılar kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcılar bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon formunu imzalayarak, adına rezervasyon yaptırdıkları kişi veya kişilerin sözleşme hükümlerine uymalarını taahhüt etmiş sayılırlar. Doğacak aksaklıklardan ve mali mesuliyetlerden rezervasyonu yapan kişi de sorumludur.
Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acentemiz aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı koşullar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentenin sözleşmede imzası bulunan katılımcıdan, bu masraf ve ödemeleri tahsil etme hakkı saklıdır.
Gezilerimize katılanlar bir aracı ile rezervasyon yaptırmış olsalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, web sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, buluşma yeri ve saatleri hakkında bilgi almış ve geziye bu sözleşme şartlarına uymak koşulu ile katılmayı kabul etmiş sayılırlar.
F – TURUN SÜRESİ
Organize ettiğimiz gezi programlarının ilan edilen toplam gün adetleri gidiş ve dönüş yolculuklarının ( saat kaç olursa olsun) yapıldığı ilk ve son günleri de kapsamaktadır. Dolayısı ile gezilerimizde yolculukta geçen toplam gün adedi ve göre konaklama yapılan gece sayısı birlikte esas alınacaktır.
13 ) ANLAŞMAZLIK ve YASAL İŞLEMLER
Acentemizin düzenlediği yada aracı olduğu bir tura katılan kişiler, rezervasyondan önce bu sözleşmeyi okumak ve ondan sonra rezervasyon yaptırmakla yükümlüdür.
Bu sözleşme web sitemizde yer alan detaylı program sayfalarında ilan edilmiş olup. Rezervasyon formumuzu imzalayan yada turlarımıza katılan her katılımcı bu koşulları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Acentemizin, sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması ya da taahhüt ettiği hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesi hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında “ TÜRSAB  ÇİZELGESİ” maddeleri uygulanır.
Katılımcıların onbir ( 11 )sayfa olan bu sözleşmenin koşullarına uymamaları, taahhüt ettikleri ödemeleri ikili yazışmalarda, sözleşmelerde ya da ilgili anlaşmalarda belirtilen zamanlarda yapmamaları halinde oluşacak anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü için Ortaca Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18.06.2018
Muğla
BASKET TRAVEL SEYAHAT ACENTASI
Turizm Bakanlığı Belge No : 4247